PANTHEON

PANTHEON je poslovni program, ki se uporablja v podjetjih in organizacijah za upravljanje različnih poslovnih ter računovodskih procesov.

RAČUNOVODSTVO

PANTHEON omogoča vodenje finančnega računovodstva, spremljanje prihodkov in odhodkov, izdajanje računov, vodenje evidence plačil ter pripravo poročil o finančnem stanju podjetja. S pomočjo programa je lažje slediti denarnim tokovom, upravljati davčne obveznosti in zagotavljati skladnost z zakonodajo.

ZALOGE

PANTHEON omogoča sledenje in upravljanje zalog, spremljanje naročil, prejemov in izdaj blaga ter upravljanje s skladišči. S tem se olajša obvladovanje zalog, optimizacija naročil ter zagotavljanje pravočasne dobave izdelkov.

PRODAJA

Program omogoča vodenje evidence strank, spremljanje prodajnih aktivnosti, upravljanje s prodajnimi dokumenti (kot so ponudbe, naročila, dobavnice) ter analizo prodajnih rezultatov. To pomaga pri učinkovitem upravljanju prodajnih procesov, vzpostavljanju dobrih odnosov s strankami in izboljšanju prodajne uspešnosti.

KADRI

PANTHEON ponuja možnosti za vodenje evidenc o zaposlenih, obračunavanje plač, upravljanje z dopusti in bolniškimi odsotnostmi ter pripravo poročil o kadrovskem stanju. S tem se olajša upravljanje kadrovskih procesov, sledenje delovnemu času ter skladnost s predpisi

ANALITIKA

PANTHEON omogoča generiranje različnih poročil, statističnih podatkov in analiz poslovanja. S tem se pridobiva vpogled v ključne kazalnike uspešnosti, kar pomaga pri sprejemanju informiranih odločitev za izboljšanje poslovnih procesov in doseganje poslovnih ciljev.

POSLOVANJE

PANTHEON poslovni program se prilagaja potrebam podjetij in organizacij, kar omogoča učinkovito upravljanje različnih poslovnih funkcij in procesov. Uporaba programa pripomore k optimizaciji poslovanja, povečanju učinkovitosti ter izboljšanju sledljivosti in nadzora nad poslovnimi aktivnostmi.

PANTHEON za manjša podjetja

Paketa Pantheon LT in Pantheon LX

Paketa LT (Light) in LX sta najosnovnejši verziji Pantheona. Namenjena sta novoustanovljenim mikrotrgovskim in storitvenim podjetjem, ki so na začetku svoje poslovne poti.

PANTHEON za večja ali srednje velika podjetja

Paketi SE, GE, ME+ in MF

Pantheon SE (Small Enterprise) je namenjen srednje velikim, pa tudi manjšim podjetjem, ki jim osnovne funkcionalnosti Pantheona ne zadostujejo. 

Pantheon GE (Government) je programski paket, prilagojen za uporabo v podjetjih in organizacijah javnega sektorja. Od paketa SE se razlikuje v kadrovskem delu in posebnih evidencah.

Pantheon ME (Medium Enterprise) je prava izbira za srednje velika in večja podjetja, ki za svoje poslovanje potrebujejo zmogljiv poslovno informacijski sistem. Podpira vse poslovne procese – od blagovnega poslovanja, računovodstva, financ, kadrov, plač, enostavne proizvodnje itd…

Pantheon MF (Manufacture) je namenjen za večja proizvodna podjetja z obsežnim naborom vseh potrebnih funkcionalnosti, s katerimi lahko proizvodna podjetja učinkovito vodijo in nadzirajo svojo proizvodnjo.

Zagotovite si poslovni pogram, na katerem temelji digitalna preobrazba

Nakup licence

Mesečni najem licence

Kaj pomeni nakup licence?
Nakup licence pomeni, da si programsko opremo namestite na
svoj strežnik, lokalno. Baza podatkov je nameščena na vašem
računalniku, letno osveževanje je že vključeno v znesek za prvo
leto uporabe, za arhiv podatkov pa morate poskrbeti sami.
Kaj potrebujete:
• Lastno strežniško infrastrukturo
• Skrb za pravočasne, redne nadgradnje programa
• Letno osveževanje programa
• Skrb za arhiviranje, back-up podatkovnih baz

Kaj pomeni mesečni najem licence?
PANTHEON Gostovanje oz. mesečni najem licence omogoča
optimiziranje investicije v vašo programsko opremo, saj vam
licenc ni treba kupiti vnaprej, temveč za uporabo plačujete mesečno
naročnino.
V mesečni najem PANTHEON Gostovanja je vključeno:
• uporaba katerekoli izpeljanke programa PANTHEON,
• arhiviranje podatkov,
• nadgradnja programa z vidika zakonodaje in funkcionalnosti,
• najem in vzdrževanje strežnika,
• vse potrebne licence za delo.